ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.2 Popularne style tekstu

Zapoznaj się również z: 5.1 praca z tekstem

Sibelius zawiera wiele stylów tekstu do użycia w partyturze. Ten temat szczegółowo opisuje wiele z tych stylów tekstu, chociaż kilka z nich jest na tyle ważnych, że mają własne tematy – patrz lista w linku powyżej.

Czym w ogóle jest styl tekstu?

Istnieje wiele różnych rodzajów tekstu używanych w partyturach, takich jak: teksty piosenek, które znajdują się pod pięciolinią; oznaczenia ekspresji, które są kursywą i zwykle znajdują się pod pięciolinią
(z wyjątkiem sytuacji, gdy występują teksty piosenek, w którym to przypadku znajdują się one nad pięciolinią); tytuły, które są duże, pogrubione i wyśrodkowane u góry strony; i tak dalej.
Każdy rodzaj tekstu może używać innej czcionki, formatowania (takiego jak pogrubienie, kursywa
i, rzadko, podkreślony), justowania (takiego jak wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie lub wyrównanie
do prawej) i pozycjonowania (takiego jak to, czy tekst powinien pojawić się nad lub pod jedną lub wszystkimi pięcioliniami, a może na górze lub na dole strony). Te ustawienia razem tworzą styl tekstu.
Ponieważ Sibelius ma style tekstu dla każdego rodzaju tekstu, który będzie potrzebny do napisania
w partyturze, nie musisz ustawiać tego samodzielnie: po prostu wybierz odpowiedni styl tekstu,
a Sibelius utworzy tekst, który będzie wyglądał prawidłowo i który znajdzie się we właściwym miejscu na stronie.
Inną zaletą stylów tekstu jest to, że jeśli chcesz zmienić coś w wyglądzie tekstu w partyturze – na przykład chcesz, aby wszystkie teksty były większe lub aby instrukcje tempa używały innej czcionki – wystarczy zmienić sam styl tekstu, a Sibelius automatycznie zaktualizuje cały tekst w partyturze, który używa tego stylu tekstu.
Oprócz stylów tekstu, Sibelius ma również style znaków, które są zwykle używane do stosowania określonej czcionki, rozmiaru lub formatowania do części obiektu tekstowego. Najczęściej używanym stylem znaków jest tekst muzyczny, który służy do wstawiania symboli muzycznych, takich jak nuty,
do obiektów tekstowych, które ich potrzebują, takich jak oznaczenia metronomu, oraz do tworzenia specjalnych pogrubionych i kursywnych liter używanych jako dynamika. Style znaków mogą być również przydatne do dodawania podkreśleń, np. wyróżniania jednego słowa w tekście kursywą lub pogrubieniem, a zaletą korzystania ze stylu znaków zamiast zwykłego zaznaczania tego słowa
i wyróżniania go kursywą lub pogrubieniem jest to, że jeśli później zmienisz zdanie na temat tego, czego chcesz użyć do podkreślenia, wystarczy edytować ten styl znaków, aby zmiany te zostały automatycznie zastosowane do wszystkich obiektów tekstowych, które go używają.
Aby dowiedzieć się, jak edytować istniejące w Sibeliusie style tekstu i znaków oraz tworzyć nowe, patrz 5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate).

Trzy rodzaje tekstu

Istnieją trzy rodzaje tekstu w Sibeliusie (spróbuj powiedzieć to szybko trzy razy!):

 • Staff text (Tekst pięciolinii): tekst odnoszący się do pojedynczej pięciolinii, zazwyczaj wskazówki dla pojedynczego instrumentu.
 • System text (Tekst systemowy): tekst, który odnosi się do wszystkich pięciolinii w partyturze (choć może być wyświetlany tylko nad jedną lub dwiema z nich) i który pojawi się we wszystkich partiach (jeśli takie istnieją) – zazwyczaj są to tempo lub znaki rewizyjne.
 • Blank page text (Tekst na pustej stronie): tekst, który może być utworzony tylko na pustej stronie, zazwyczaj są to wskazówki dotyczące wykonania lub inne informacje.

Ważne style tekstu

Poniższe tabele zawierają listę najważniejszych stylów tekstu i ich zastosowanie.

Staff text (Tekst pięciolinii)

NazwaUżywany do
Expression (ekspresje)…pisanie oznaczeń dynamiki i ekspresji, takich jak mp, cresc. i legato Skrót: Control+E lub Command+E
Technique (technika)…pisanie technik gry, takich jak „mute”, „pizz.” itp. Skrót: Control+T lub Command+T
Lyrics line 1, Lyrics line 2 itd. (Słowa piosenki wiersz 1 itd.)…pisanie tekstów w muzyce wokalnej- Skrót do tekstów: Control+L lub Command+L (wiersz 1), Control+Alt+L lub Command+Option+L (wiersz 2)
Plain text (zwykły tekst)…pisanie bloków tekstów, komentarzy redakcyjnych itp.
Roman numerals (cyfry rzymskie)…zapisywanie symboli akordów z inwersjami za pomocą cyfr rzymskich – Figured Bass and Roman Numerals
Figured bass (bas cyfrowany)…Figuracja continuo w muzyce barokowej – bas cyfrowany i cyfry rzymskie
Fingering (palcowanie)…pisanie palcowania np. w instr. klawiszowych, dętych lub smyczki
Guitar fingering (p i m a) palcowanie gitarowe…zapis palcowania w muzyce gitarowej
Boxed text (tekst w ramkach)…pisanie niektórych technik gry, np. w perkusji
Small text (mały tekst)…pisanie pewnych technik gry
Nashville chord numbers Numeracja akordów Nashville…pisanie np. 6/3- Symbole akordów
Footnote (Przypis)…pisanie komentarzy redakcyjnych na dole pojedynczej strony (nie to samo co stopka)

System text (Tekst systemowy)

NazwaUżywany do
Title (tytuł)…napisanie tytułu utworu lub części
Subtitle (podtytuł)…pisanie napisów (np. dla konkretnej części)
Composer (kompozytor)…wpisując nazwisko kompozytora (zazwyczaj pisane wielkimi literami) lub aranżera/orkiestratora (nie pisane wielkimi literami).
Lyricist (autor słów)…wpisanie nazwiska autora tekstu, poety lub innego źródła tekstu
Dedication (dedykacja)…napisanie dedykacji (np. Dla chóru św. Jana)
Tempo…pisanie oznaczeń tempa, takich jak Andante Skrót: Control+Alt+T lub Command+Option+T
Metronome mark (oznaczenia metronomu)…pisanie oznaczeń metronomu i modulacji metrycznych
Musical structure (struktura muzyczna)… pisanie nazw kamieni milowych kompozycji, np. Intro, Verse, Chorus, Coda
Header (nagłówek)…pisanie nagłówka na każdej stronie
Copyright (prawa autorskie)…zapisywanie linii praw autorskich w partyturze
Footer itd. (stopka)…pisanie stopki na każdej stronie (nie to samo co Footnote)
Rit./Accel.…pisanie konkretnych instrukcji dotyczących tempa

Blank page text (Tekst na pustej stronie)

NazwaUżywany do
Composer (na pustej stronie) kompozytor…wpisanie nazwiska kompozytora na stronie tytułowej na początku partytury
Dedication (na pustej stronie) dedykacja…napisanie dedykacji na stronie tytułowej na początku partytury
Plain text (na pustej stronie) zwykły tekst…zapisywanie instrumentacji, wskazówek dotyczących wykonania itp. na pustych stronach
Subtitle (na pustej stronie) podtytuł…pisanie podtytułu na pustej stronie
Title (na pustej stronie) tytuł…zapisanie tytułu utworu na stronie tytułowej na początku partytury

Dostępne style tekstu są wymienione w kategoriach w galerii Text > Styles > Style. Wyświetlane style można zawęzić za pomocą filtra kategorii na szarym pasku u góry galerii po jej rozwinięciu.
Pierwszą i najważniejszą kategorią jest Common (popularne), która zawiera wstępnie ustawiony wybór najczęściej używanych stylów tekstu. Każdy z tych stylów tekstu został omówiony osobno poniżej, a następnie każda z pozostałych kategorii została szybko opisana.

Rozmieszczenie ekspresji i technik tekstowych

Tekst ekspresji znajduje się poniżej pięciolinii, której dotyczy, ale powyżej pięciolinii z tekstem. Tekst techniki znajduje się powyżej pięciolinii. W przypadku muzyki dwugłosowej zarówno tekst ekspresji, jak i techniki znajduje się powyżej pięciolinii dla głosu 1 i poniżej dla głosu 2. Jeśli tekst ekspresji lub techniki odnosi się do obu rąk instrumentu klawiszowego, powinien znajdować się pomiędzy pięcioliniami.
Lewa strona tekstu ekspresji zwykle znajduje się po lewej stronie nuty, do której się odnosi.
Jeśli mezzo forte musi być zapisane na pięciolinii (czego najlepiej unikać), poprzeczka powinna być umieszczona nad linią pięciolinii dla przejrzystości. Podobnie, mezzo piano na pięciolinii powinno być wyśrodkowane na polu.

Ekspresje

Do zapisywania dynamiki i innych podobnych instrukcji dla grających, np. legato, lively, marcato, zwykle pisanych kursywą. Tekst ekspresji jest umieszczony poniżej pięciolinii w przypadku pięciolinii instrumentalnych i powyżej pięciolinii w przypadku pięciolinii wokalnych z tekstem.
Dynamika, taka jak mf lub sfz, to specjalne pogrubione znaki kursywy, które używają specjalnego stylu znaków tekstu muzycznego (8.6 Czcionki muzyczne), który zwykle używa czcionki Opus Text. Znaki te można utworzyć z word menu (klikając prawym przyciskiem myszy lub klikając z wciśniętym klawiszem Control lub Command i wpisując litery, np. Control+MF lub Command+MF, aby utworzyć mf. Wyjątkiem jest z, dla którego należy wpisać Control+Alt+Shift+Z lub Command+Option+Shift+Z (ponieważ Control+Z lub Command+Z jest skrótem do cofania).
Wszystkie typowe oznaczenia ekspresji można szybko utworzyć z menu words, aby zaoszczędzić na ich wpisywaniu.
Chociaż prawie wszystkie dynamiki utworzone w partyturze są odtwarzane automatycznie, należy pamiętać, że słowa cresc. i dim. nie są odtwarzane (ponieważ nie jest jasne, o ile lub na jak długo chcesz zwiększyć głośność / wyciszyć) – jeśli chcesz je odtworzyć, utwórz graficzne oznaczenia < lub > i ukryj je (4.7 Hairpins (graficzne oznaczenia dynamiki). Kilka efektów specjalnych, np. fp, nie jest odtwarzanych poprawnie, ale można uzyskać właściwy efekt za pomocą komunikatów MIDI, jeśli odtwarzanie tego konkretnego oznaczenia jest dla ciebie bardzo ważne.
Dynamika ma zastosowanie tylko do pojedynczej pięciolinii (z wyjątkiem nut dla instr. klawiszowych – 6.1 Praca z odtwarzaniem), ale można szybko dodać dynamikę do wielu pięciolinii na kilka sposobów:

 • Skopiuj dynamikę za pomocą Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C), a następnie zaznacz pięciolinie, do których chcesz skopiować dynamikę i wpisz Control+V lub Command+V, aby wkleić ją do wszystkich zaznaczonych pięciolinii. Nazywa się to „kopiowaniem wielokrotnym”-2.1 Tworzenie zaznaczeń.
 • Możesz przytrzymać klawisz Shift podczas klikania z wciśniętym klawiszem Alt lub Option, aby ustawić każdą dynamikę w jej domyślnym położeniu pionowym; aby wyrównać je później, zaznacz takt, w którym występują, a następnie wybierz kolejno opcje Home > Select > Filters > Dynamics (skrót Alt+Shift+D lub Option+Shift+D) i użyj opcji Appearance > Align > Column (skrót Control+Shift+C lub Command+Shift+C).

Technika

Służy do pisania instrukcji technicznych, które normalnie nie są pisane kursywą, np. mute, pizz., a2, solo, tremolo. W tekście Technique można również zapisywać symbole muzyczne, takie jak akcydencje, za pomocą menu word, co jest przydatne w przypadku muzyki harfowej.

Typografia tekstu tempa i metronomu

Nagłe zmiany tempa powinny zaczynać się od dużej litery, aby Cię zaskoczyć: Molto vivace, Tempo I, Più mosso. Stopniowe zmiany tempa rozpoczynają się małą literą: poco rit., accel.
Jeśli tekst tempa lub oznaczenie metronomu znajduje się powyżej oznaczenia metrum, lewe strony obu powinny być wyrównane.

Tempo

Tekst tempa zwykle pojawia się na początku partytury, np. Allegro non troppo, i często towarzyszy mu znak metronomu (patrz wyżej). Najszybciej jest je utworzyć podczas pierwszego konfigurowania partytury, choć można je łatwo dodać później: wystarczy wybrać Tempo z kategorii Common w menu kontekstowym Text > Styles > Style gallery.

Sibelius zna znaczenie wielu różnych oznaczeń tempa i odtworzy je, nawet jeśli nie zostanie utworzony znak metronomu-6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate).

Jak zwykle, kliknięcie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub prawym przyciskiem myszy (Mac) podczas tworzenia tekstu Tempo powoduje wyświetlenie menu przydatnych słów.

Aby utworzyć rits. i accels., zalecamy nie wpisywać ich jako tekstu, ale zamiast tego użyć linii rit./accel. (4.6 Linie), ponieważ są one odtwarzane. Domyślnie A tempo i Tempo primo są odtwarzane zgodnie z oczekiwaniami, przywracając poprzednie tempo. Tempo I i Tempo II nie są jednak odtwarzane i wymagają oznaczenia metronomu (ukrytego lub nie) do odtwarzania w żądanym tempie.

W dużych partyturach tekst w stylach Tempo i Metronome Mark automatycznie pojawia się nie tylko na górze, ale także jest powielony niżej (zwykle nad instr. klawiszowym lub smyczkami). Kopie naśladują się nawzajem za każdym razem, gdy edytujesz jedną z nich – na przykład, jeśli edytujesz jeden fragment tekstu tempa, wszystkie kopie zmienią się jednocześnie.

Jednak każdy fragment tekstu można przeciągać w górę i w dół niezależnie, a Sibelius często automatycznie przesuwa kopie
w górę i w dół (za pomocą Magnetic Layout), aby uniknąć kolizji
z wysokimi lub niskimi nutami itp.

Aby usunąć wszystkie kopie tekstu Tempo jednocześnie, usuń górną kopię. Aby usunąć jedną z dolnych kopii, po prostu zaznacz ją i naciśnij klawisz Delete; aby ją przywrócić, zaznacz górną kopię i wybierz opcję Appearance > Design and Position > Reset Design (skirt Control+Shift+D lub Command+Shift+D).

Można zmienić liczbę kopii tekstu, które mają być wyświetlane, oraz nad którymi pięcioliniami – 5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate) i House Style. Podobnie zachowują się inne obiekty systemowe, takie jak znaki rewizyjne.

Metronome mark (oznaczenia metronomu)

Oznaczenia metronomu wyglądają jak i często towarzyszy im oznaczenie tempa (patrz Tempo). Aby napisać oznaczenie metronomu:

 • Zaznacz obiekt (np. nutę lub pauzę) w partyturze w miejscu, w którym ma zostać umieszczone oznaczenie metronomu, zwykle jest to pierwsza nuta taktu, i wybierz opcję Metronome mark z kategorii Common w menu Text > Styles > Style: pojawi się migająca kreska. (Jeśli nic nie jest zaznaczone w partyturze, wybierz Metronome mark, a następnie kliknij w partyturze, aby umieścić tekst).
 • Nuty w oznaczeniach metronomu można wpisywać, klikając prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikając z naciśniętym klawiszem Control (Mac), aby wyświetlić menu words. Alternatywnie można użyć klawisza Control lub Command w połączeniu z klawiaturą numeryczną.
 • Następnie można wpisać = 60 lub cokolwiek innego w normalny sposób. Naciśnij spację po obu stronach znaku =.

Podczas wpisywania oznaczenia metronomu po znaczniku tempa, np. Allegro , nie zaleca się wprowadzania go przy użyciu dwóch oddzielnych fragmentów tekstu (tekst tempa i tekst oznaczenia metronomu), ponieważ dwa oddzielne obiekty tekstowe mogą kolidować, jeśli nuty w takcie znajdą się zbyt blisko siebie. Zamiast tego napisz cały tekst w stylu Tempo, a gdy dojdziesz do oznaczenia metronomu, wybierz zwykły styl tekstu i najlepiej mniejszy rozmiar czcionki za pomocą elementów sterujących w grupie Text > Format na wstążce.
Sibelius zawiera wtyczkę, która umożliwia dodawanie oznaczeń metronomu do partytury poprzez stuknięcie myszką żądanego tempa – patrz Ustawianie oznaczenia metronomu.
Jeśli style tekstowe Tempo i Metronome Mark są połączone, wybierz Home > Select > Advanced > Text > Tempo, aby wybrać oba. Jeśli style tekstu Tempo i Metronome Mark nie są połączone, wybierz kolejno opcje Home > Select > Advanced >Text > Tempo, aby zaznaczyć tylko znaczniki Tempo, i wybierz kolejno opcje Home > Select > Advanced > Text > Metronome Mark, aby zaznaczyć tylko znaczniki metronomu. Filtr zaawansowany podąża tylko za rzeczywistym stylem tekstu, nie ma możliwości filtrowania znacznika metronomu znajdującego się wewnątrz obiektu tekstowego Tempo. Jeśli wprowadzisz znacznik metronomu jako część obiektu stylu tekstu Tempo, filtrowanie według stylu tekstu „Metronome Mark” nie będzie filtrować tekstu Tempo, nawet jeśli obecny jest dosłowny tekst znacznika metronomu. Zamiast tego należy filtrować również styl tekstu Tempo.

Modulacje metryczne

Modulacje metryczne (czasami znane również jako oznaczenia tempa l’istesso, co oznacza „to samo tempo”) są używane do zilustrowania relacji między wartościami nut w różnych tempach, np:

Modulacje metryczne są również często używane do pokazania „swingowego” charakteru, np.

Aby utworzyć modulację metryczną, wybierz opcję Metric modulation z kategorii Common w menu Text > Styles > Style. Menu words dla tego stylu tekstu zawiera wszystkie najpopularniejsze modulacje metryczne i oznaczenia swing, zarówno z nawiasami, jak i bez nich. Ten styl tekstu domyślnie używa czcionki Opus Metronome.

Repetycją (D.C./D.S./To Coda)

Jest to styl tekstu systemowego z wyrównaniem do prawej, używany do zapisywania instrukcji powtarzania w partyturze, które zwykle pojawiają się na końcu taktu, takich jak D.C. al Coda, D.S. al Fine i To Coda. Instrukcje te muszą być zapisane w określony sposób, aby Sibelius mógł je poprawnie interpretować podczas odtwarzania – 6.9 Repeats (powtórzenia).

Title, Composer, Lyricist (tytuł, kompozytor, autor słów)

Najszybciej jest je utworzyć podczas pierwszego konfigurowania utworu, ale można je łatwo dodać później. Domyślnie te style tekstu są wyrównane do lewej, środka lub prawej strony, co oznacza, że można przeciągać tekst w tych stylach tylko w górę i w dół, a nie w lewo lub w prawo.
Tytuły można umieszczać nad dowolnym systemem w partyturze, nie tylko na początku – możesz chcieć nowego tytułu na początku nowej sekcji, utworu lub części – chociaż jeśli to zrobisz, najlepiej jest umieścić system lub podział strony na końcu poprzedniego systemu, aby sekcje były oddzielone.
Czasami (np. w przypadku kopiowania dużych ilości) możesz chcieć, aby te style tekstu miały stałą pozycję na stronie, a nie względem górnej pięciolinii. Aby to osiągnąć, ustaw zakładkę Vertical Posn dla każdego stylu w oknie dialogowym Edit Text Styles na stałą wartość mm od górnego marginesu – mm from top margin (5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate).

Boxed text (tekst w ramce)

Tekst w ramce jest przydatny w przypadku ważnych instrukcji, takich jak zmiana instrumentu.

Plain text (zwykły tekst)

Zwykły tekst jest przydatny do wpisywania różnych instrukcji wykonawczych. Jest to również styl tekstu, z którego większość innych stylów tekstu dziedziczy wybór czcionki, więc jeśli chcesz szybko zmienić czcionkę używaną przez cały tekst w partyturze, edytuj ten styl tekstu.

Kategoria Techniques

Kategoria Techniques zawiera następujące style tekstu:

 • Drum set legend to mały styl tekstu pięciolinii.
 • Expression—zobacz Ekspresje.
 • Fingering (palcowanie) dotyczy palcowania instrumentów klawiszowych, dętych blaszanych i smyczkowych. Naciśnij Return (na klawiaturze głównej) po każdej cyfrze. Naciśnięcie spacji powoduje przejście do następnej nuty. (Sibelius może automatycznie dodawać palcowania instrumentów dętych blaszanych i smyczkowych, ma wtyczkę, która sprawia, że dodawanie wielu palcowań jest wielokrotnie bardziej wydajne, a także zmienia położenie istniejących palcowań, aby uniknąć nut – 5.15 Wtyczki tekstowe (tylko Sibelius Ultimate)).
 • Guitar fingering (p i m a) (palcowanie gitarowe) to styl tekstu pięciolinii do pisania tekstu palcowania na partiach gitarowych. Naciśnij spację, aby przejść do następnej nuty.
 • Percussion stickings służy do pisania oznaczeń L R nad pięcioliniami perkusyjnymi. Ponownie naciśnij spację, aby przejść do następnej nuty.
 • Technique — patrz Technika.

Zasady palcowania

W nutach dla instr. klawiszowych palcowanie dla prawej ręki znajduje się nad nutami, a dla lewej ręki pod nutami. Triole
i inne podziały nieregularne powinny być przeniesione na drugą stronę nut, jeśli to konieczne,
aby uniknąć kolizji.
Palcowania są wyśrodkowane horyzontalnie na nutach. Kolejne palcowania nie muszą być ustawione
w rzędzie – powinny iść w górę i w dół zgodnie z wysokością nut, tak aby znajdowały się dość blisko każdej nuty.

Kategoria Tempo

Wszystkie style tekstu w kategorii Tempo zostały omówione osobno powyżej.

Kategoria Harmony

Te style tekstu zostały omówione w punkcie 5.3 Bas cyfrowany i numeracja rzymska

Kategoria General

Style tekstu w kategorii General, będące mieszanką stylów pięciolinii i systemowych, są przydatne do pisania różnych tekstów na partyturze, na przykład wskazań struktury muzycznej (takich jak Wstęp, Wers, Zwrotka i Mostek) lub innych układów tekstowych dla materiałów dydaktycznych lub arkuszy roboczych.

Kategoria informacji katalogowych

Informacje katalogowe (Catalog information)to termin określający tekst opisujący informacje o partyturze, takie jak jej tytuł, kompozytor, autor tekstu, aranżer, informacje o prawach autorskich itp. Kilka z tych stylów tekstu zostało opisanych osobno powyżej.
Linia praw autorskich jest zwykle zapisywana na pierwszej stronie partytury. Styl tekstu Copyright znajduje się na dole strony, wyśrodkowany i pojawia się we wszystkich częściach. Symbol © jest dostępny w menu Words. Powinieneś utworzyć tekst na pierwszym takcie partytury – chociaż pojawi się on na dole strony, w rzeczywistości zostanie dołączony do pierwszego taktu, co zapewni, że zawsze pozostanie na pierwszej stronie, nawet jeśli partytura zostanie ponownie sformatowana, i nie spowoduje zerwania wielostopniowości.

Kategoria Title and blank pages (tytuł i puste strony)

Te style tekstu służą do dodawania tekstu do stron tytułowych na początku partytury lub do pustych stron wstawionych w dowolnym innym miejscu partytury. Są to jedyne style tekstu, których można używać do dodawania tekstu do stron tytułowych lub pustych stron.

Kategoria Headers and footers (Nagłówki i stopki)

Nagłówki to tekst, który znajduje się na górze każdej strony – np. nazwa utworu lub instrumentu w części. Stopki to tekst, który znajduje się na dole każdej strony.

 • Footer (outside edge) znajduje się po prawej stronie stron prawostronnych i po lewej stronie stron lewostronnych. Podobnie jak w przypadku nagłówków, stopkę należy zwykle utworzyć na pierwszej lub ewentualnie drugiej stronie; pojawi się ona automatycznie na wszystkich kolejnych stronach (ale nie na poprzednich). Jeśli zmienisz stopkę na dowolnej stronie, zmieni się ona automatycznie na wszystkich pozostałych stronach. Stopki są tekstem systemowym, więc pojawiają się we wszystkich częściach.
 • Footer (inside edge) trafia w wewnętrzną krawędź.
 • Footnote znajduje się na dole strony. Aby utworzyć przypis, zaznacz nutę na pięciolinii i takt, do którego ma się odnosić przypis, a następnie wybierz opcję Footnote (Przypis). Kursor pojawi się jednak w dolnej części strony. Możesz odnieść się do przypisu za pomocą gwiazdki lub cyfry, używając (powiedzmy) tekstu Technique nad pięciolinią. Wpisany przypis zawsze pozostanie na tej samej stronie, co takt, do którego się odnosi. Pojawi się on również tylko w części danej pięciolinii.
 • Header tworzy ten sam tekst na każdej stronie; jeśli zmienisz nagłówek na dowolnej stronie, automatycznie zmieni się on na wszystkich pozostałych stronach. Nagłówki i stopki pojawiają się na stronie, na której zostały umieszczone i na wszystkich kolejnych stronach, ale nie na poprzednich. Zwykle należy więc umieścić nagłówek/stopkę na pierwszej stronie, aby pojawiały się one na całej stronie.
 • Header (after first page) działa tak samo, ale jest zawsze wyświetlany ukryty na pierwszej stronie, aby uniknąć kolizji z tytułem. Nagłówki są tekstem systemowym i pojawiają się we wszystkich głosach.

Cztery style tekstu Worksheet… są używane przez funkcję Worksheet Creator programu Sibelius.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl