ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.10 Video

6.1 Praca z odtwarzaniem

W tym temacie wyjaśniono, w jaki sposób można dołączyć cyfrowe wideo do partytury, co daje możliwość pisania do obrazu przy użyciu programu Sibelius.
Możliwość komponowania bezpośrednio do zsynchronizowanego wideo jest niezwykle przydatna zarówno dla profesjonalnych kompozytorów, jak i w edukacji. Wiele szkolnych programów nauczania muzyki zawiera moduły, w których uczniowie muszą komponować muzykę do wideo, a Sibelius zapewnia zintegrowaną platformę, na której można tworzyć partytury, realizować i drukować swoje prace.

Dodawanie wideo

Aby dodać wideo do wyniku:

  • Wybierz polecenie Play > Video > Video > Add Video. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zlokalizowanie pliku wideo, który chcesz dodać do utworu. Po znalezieniu pliku kliknij przycisk Open.
  • Wideo pojawi się teraz w oknie Wideo programu Sibelius, wraz z nazwą pliku wideo na pasku tytułu okna.

Usuwanie wideo

Aby usunąć wideo z utworu:

  • Wybierz Play > Video > Video > Remove Video.
  • Sibelius wyświetli ostrzeżenie, że materiał wideo nie będzie już powiązany z partyturą i umożliwi anulowanie operacji.

Synchronizacja

Po dodaniu wideo do partytury, będzie ono utrzymywać synchronizację z partyturą przez cały czas odtwarzania, a także będzie aktualizować wideo za każdym razem, gdy zmieni się pozycja linii odtwarzania. Oznacza to, że można łatwo przeskoczyć do określonego punktu wideo za pomocą suwaka osi czasu okna Transport, a także przycisków Przewijanie do tyłu i Przewijanie do przodu.
Jednokrotne naciśnięcie przycisków przewijania do tyłu i przewijania do przodu – skrótów Alt+] lub Option+[ i Alt+] lub Option+]– powoduje przesunięcie o dokładnie 0,2 sekundy; przytrzymanie ich powoduje przyspieszenie. W przypadku niektórych komputerów i formatów wideo przewijanie wideo może być wolniejsze niż szybkie przewijanie do przodu. Aby uzyskać precyzyjną dokładność podczas przechodzenia przez wideo, użyj Shift-[ i Shift-], aby przejść przez wideo pojedynczą klatkę na raz.

Formaty plików

Sibelius odtworzy dowolny format pliku wideo obsługiwany przez system operacyjny. W systemie Windows Sibelius używa DirectShow dla QMultimedia. Na komputerach Mac Sibelius używa AVFoundation. Upewnij się, że w systemie zainstalowane są niezbędne kodeki do odtwarzania wybranego pliku wideo. Jeśli wystąpią problemy z odtwarzaniem określonego formatu pliku wideo na komputerze, prawdopodobnie nie zainstalowano wymaganego kodeka. Jeśli program Sibelius nie rozpozna formatu pliku, zostanie o tym powiadomiony, a wideo nie zostanie dołączone do partytury.

Zapisywanie i otwieranie utworów z plikami wideo

Po zapisaniu partytury z dodanym wideo program Sibelius zapisuje lokalizację pliku wideo w partyturze. Jeśli chcesz przekazać partyturę innemu użytkownikowi programu Sibelius, musisz również dostarczyć mu sam plik wideo, aby mógł go wyświetlić (wideo nie jest osadzone w pliku programu Sibelius).
Podczas otwierania partytury z dodanym wideo, Sibelius najpierw szuka pliku wideo w folderze, z którego został otwarty. Jeśli nie znajdzie pliku wideo, zapyta, czy chcesz zlokalizować plik wideo ręcznie. Jeśli klikniesz przycisk Yes (Tak), pojawi się okno dialogowe, w którym możesz ustawić nową ścieżkę do pliku. Jeśli klikniesz No, Sibelius nie podejmie próby odtworzenia wideo.

Ukrywanie i wyświetlanie okna Video

Po dodaniu wideo do partytury program Sibelius automatycznie wyświetli okno Video. Aby ukryć lub wyświetlić okno wideo, wybierz polecenie View > Panels > Video (skrót klawiszowy Control+Alt+V lub Command+Option+V).

Ukrycie okna Video nie powoduje usunięcia wideo z partytury. W rzeczywistości wideo będzie nadal odtwarzane wraz z partyturą, pozostając niewidoczne, więc nadal będzie można usłyszeć ścieżkę dźwiękową wideo. Jeśli chcesz trwale usunąć wideo z partytury, zobacz Usuwanie wideo.

Ustawianie poziomu głośności wideo

Sibelius umożliwia dostosowanie głośności ścieżki dźwiękowej wideo niezależnie od partytury poprzez zmianę położenia Volume slider (suwaka głośności) w dolnej części okna Video. Po ustawieniu suwaka w skrajnym lewym położeniu ścieżka dźwiękowa wideo będzie całkowicie cicha.

Ustawianie rozmiaru okna Video

Okno Video ma cztery wstępne ustawienia rozmiaru, dzięki czemu można wybrać najbardziej odpowiednie wymiary wideo. Te cztery przyciski znajdują się w dolnej części okna Wideo (patrz powyżej), a opcje dostępne są również w menu Play > Video > Video. Wideo może być ustawione na Half Size (pół rozmiaru), Full Size (pełny rozmiar) lub Double Size (podwójny rozmiar), lub alternatywnie może być w trybie pełnoekranowym Full Screen (patrz poniżej).

Tryb pełnoekranowy – Full Screen

Korzystanie z trybu pełnoekranowego w przypadku filmów może być przydatne, ale należy pamiętać, że to, co się dzieje, zależy prawie całkowicie od kodeka używanego przez sam film i zachowania sprzętu lub oprogramowania używanego do renderowania wideo.

  • W przypadku systemu z dwoma wyświetlaczami może się okazać, że nie można wybrać wyświetlacza, na którym ma być wyświetlane wideo, co może uniemożliwić oglądanie wideo na jednym wyświetlaczu i partytury na drugim. Mogą również wystąpić problemy, takie jak nieprawidłowe rysowanie linii odtwarzania w programie Sibelius lub zamrożenie okna wideo na jednym ekranie, podczas gdy samo wideo jest wyświetlane na pełnym ekranie na drugim ekranie itp.
  • W systemie Windows, jeśli do odtwarzania wideo używany jest program Windows Media, przełączenie do trybu pełnoekranowego spowoduje odtwarzanie wideo na pełnym ekranie na wyświetlaczu, na którym wcześniej znajdowało się okno wideo. Kliknięcie okna wideo lub zatrzymanie odtwarzania w programie Sibelius spowoduje natychmiastowe wyjście z trybu pełnoekranowego: jest to funkcja kodeka Windows Media.

W systemach z jednym wyświetlaczem tryb pełnoekranowy działa w dużej mierze bez problemów. Jeśli jednak napotkasz problemy, zwykle możesz przywrócić okno do poprzedniego rozmiaru, naciskając klawisz Esc.

Przezroczystość okna Video

Sibelius umożliwia ustawienie okna Video jako półprzezroczystego wraz z innymi oknami narzędzi. Ustawienie to można znaleźć na stronie Display w menu File > Preferences. W przeciwieństwie do innych okien narzędzi, możliwe jest jednak niezależne wyłączenie półprzezroczystości okna wideo. Jest to czasami konieczne, ponieważ niektóre konfiguracje sprzętowe i kodeki mogą powodować migotanie lub obrazy duchów w oknie wideo podczas odtwarzania, gdy jest ono półprzezroczyste.
Więcej informacji na temat półprzezroczystych okien można znaleźć w punkcie 1.29 Ustawienia wyświetlania.

Czas rozpoczęcia

Można ustawić odtwarzanie wideo od innego punktu niż początek, aby (powiedzmy) pominąć zwiastun, który nie jest punktowany w Sibeliusie. Można również nakazać Sibeliusowi rozpoczęcie odtwarzania wideo dopiero od określonego punktu w partyturze. Istnieją trzy ustawienia w sekcji Play > Video > Timecode, które pozwalają skonfigurować dokładną korelację między partyturą a wideo:

  • Timecode of first bar: (Kod czasowy pierwszego taktu): to ustawienie informuje program Sibelius o pozycji czasowej pierwszego taktu.
  • Start video at (Rozpocznij wideo od): jest to pozycja czasowa, od której ma się rozpocząć odtwarzanie wideo w partyturze. Jest to czas bezwzględny, więc pozycja musi być zawsze wyższa lub równa pozycji kodu czasowego pierwszego taktu. Jeśli chcesz, aby odtwarzanie wideo rozpoczęło się na samym początku partytury, wybierz początek partytury.
  • Start video from (Rozpocznij wideo od): to ustawienie jest używane, gdy wideo ma być odtwarzane od punktu innego niż sam początek. Na przykład, jeśli masz plik wideo, który zaczyna się od dwóch sekund taśmy wprowadzającej, prawdopodobnie chciałbyś całkowicie zignorować pierwsze dwie sekundy i powiedzieć Sibeliusowi, aby rozpoczął odtwarzanie wideo dopiero po tym punkcie. Aby to zrobić, należy ustawić Start video from na dwie sekundy.

Okno dialogowe rozumie różne formaty. 1’00”, 00:01:00:00 i 1:00′ są równoważne „jednej minucie”. Dodatkowo, Sibelius zinterpretuje każdą pojedynczą liczbę całkowitą wprowadzoną do któregokolwiek z tych pól jako sekundy, więc wprowadzenie 18 zawsze będzie oznaczać 00:00:18:00. Podczas wprowadzania wartości dotyczących klatek należy upewnić się, że używana jest taka sama szybkość klatek, jak wybrana w polu Frames.
Więcej informacji na temat pracy z kodem czasowym i punktami trafień można znaleźć w punkcie 6.11 Kod czasowy i punkty szczytowe (Hit Points).

Dodawanie muzyki do plików wideo

Zarówno w systemie Windows, jak i macOS dostępne jest niedrogie lub darmowe oprogramowanie, które umożliwia dodanie muzyki napisanej w programie Sibelius do samego pliku wideo. Najpierw należy wyeksportować partyturę jako plik audio w Sibelius- 1.15 Eksportowanie plików audio. Następnie możesz zaimportować plik utworzony przez Sibelius wraz z plikiem wideo, do którego napisano muzykę, do edytora filmów. Windows Movie Maker jest dołączony do wszystkich systemów Windows, a iMovie jest dostępny bezpłatnie na większości komputerów Apple (więcej informacji można znaleźć na stronie www.apple.com/ilife/imovie).
Jeśli chcesz spróbować swoich sił w komponowaniu muzyki do własnych materiałów wizualnych, odwiedź stronę www.picasa.com i pobierz darmowe oprogramowanie, które umożliwia szybkie generowanie inteligentnych pokazów slajdów wideo z własnych cyfrowych albumów ze zdjęciami.

Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej zsynchronizowanej z utworem

Funkcji wideo programu Sibelius można używać do odtwarzania ścieżki audio zsynchronizowanej z partyturą, co może być przydatne do transkrypcji, a nawet do dodawania rzeczywistego nagranego dźwięku do odtwarzania partytury (np. nagrania instrumentu akustycznego lub wokalisty grającego melodię).
Aby dodać ścieżkę audio, wybierz Play > Video > Video > Add Video i w wyświetlonym oknie dialogowym ustaw menu typu pliku na All files (Wszystkie pliki). Następnie możesz wybrać dowolny plik audio w odpowiednim formacie (np. .wav, .mp3, .aiff itp.), który zostanie połączony z partyturą. Zauważ, że po dodaniu ścieżki dźwiękowej do partytury, okno wideo zmniejsza się tak, że widoczne są tylko przyciski i suwak do sterowania głośnością.
Możesz użyć Home > Plug-ins > Other > Set Metronome Mark, aby dopasować tempo partytury do tempa ścieżki audio. Należy jednak pamiętać, że podczas dostosowywania tempa partytury za pomocą suwaka tempa w oknie Transport, wysokość dźwięku ścieżki audio zmieni się, gdy zostanie przyspieszona lub spowolniona.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl