ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.6 Interpretacja utworu

4.6 Lines (linie)

Naszą filozofią przy projektowaniu funkcji odtwarzania w Sibeliusie jest to, że powinieneś być w stanie napisać partyturę tak, jak na papierze, używając normalnej notacji i bez specjalnych poleceń, i odtworzyć ją dobrze bez żadnych dalszych ustawień.
Aby to osiągnąć:

 • Sibelius domyślnie wybiera najlepszy dostępne brzmienie dla każdego instrumentu.
 • Za każdym razem, gdy odtwarzasz partyturę, Sibelius odczytuje mniej więcej wszystko, co napisałeś w partyturze, w dowolnym formacie. Sibelius interpretuje nawet oznaczenia, takie jak ff, pizz. lub accel., a użytkownik może zmieniać te ustawienia i dodawać własne za pomocą wbudowanego słownika odtwarzania Sibeliusa.

Co czyta Sibelius

Prawie cały zapis nutowy w partyturze powinien być od razu odtwarzany poprawnie. Sibelius interpretuje następujące elementy:

 • Nuty, akordy, pauzy, akcydencje i ligatury
 • Klucze, oznaczenia tonacji i metrum
 • Instrumenty – określają używane brzmienia, które można zmienić, jeśli chcesz
 • Ozdobniki, w tym tryle, mordenty i obiegniki
 • Przednutki, w tym appoggiatury i acciaccatury
 • Standardowe artykulacje, np. akcent, staccato, marcato itp.
 • Tremola i buzz rolls (z na lasce)
 • Tekst określający dynamikę, np. pp, sfz, loud
 • Oznaczenia tempa, takie jak Allegro i standardowe oznaczenia tempa, takie jak A Tempo, Come prima i Tempo primo, oznaczenia metronomu takie jak i modulacje metryczne takie jak .
 • Pauzy, w tym fermaty, cezury, oznaczenia oddechu
 • Inny tekst, np. con sord., pizz., legato-6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odtwarzania tekstu
 • Repetycje, w tym 1. i 2. volty (1. lub 2. takt), kreski taktowe repetycji, coda, segno – 6.9 Powtórzenia
 • Linie, takie jak łuki, tryle, linie oktawowe (8va), pedalizacja, rit./accel., gliss., graficzne oznaczania < i >.
 • Tabulatura gitarowa i notacje, takie jak bends i slides
 • Specjalne główki nut używane dla perkusji
 • Transpozycja instrumentów (które zawsze grają w prawidłowej wysokości dźwięku)
 • Tekstowe komunikaty MIDI wprowadzane w celu zaawansowanej kontroli odtwarzania-6.18 Komunikaty MIDI
 • Ukryte obiekty, np. ukryte znaczniki metronomu, nuty lub dynamika, lub całe pięciolinie-
  5.1 Praca z tekstem, ukrywanie obiektów, skupianie się na pięcioliniach (tylko Sibelius Ultimate)

Dynamika

Dynamika składa się z dyskretnych instrukcji tekstowych Expression, takich jak mf i hairpins (graficzne oznaczenia < i >), które są liniami określającymi stopniową zmianę dynamiki – patrz Hairpins.
Ponieważ obiekty pięciolinii mają zastosowanie tylko do instrumentu i głosu (głosów), do których są dołączone, jest to szczególnie zauważalne podczas odtwarzania, jeśli dynamika jest dołączona do niewłaściwej pięciolinii, ponieważ instrumenty będą odtwarzane z nieprawidłową dynamiką (7.10 Przypisywanie). W przypadku instrumentów z wieloma pięcioliniami, takich jak instrumenty klawiszowe, zobacz Instrumenty z wieloma pięcioliniami.
Aby zmienić pięciolinię, do której dołączona jest dynamika, przesuń ją nad pięciolinię, do której ma być dołączona, tak aby szara strzałka przypisania przeskoczyła na nową pięciolinię, a następnie umieść ją w odpowiednim miejscu. (Przyczepienie obiektu można zmienić tylko w pełnej partyturze: jeśli przeciągniesz obiekt w głosie, nie zostanie on ponownie dołączony).
Aby zmienić głos(y), do którego ma zastosowanie dynamika, zaznacz go i kliknij przyciski głosów w dolnej części klawiatury (skrót Alt+1/2/3/4 lub Option+1/2/3/4, aby przypisać go do innego głosu; Alt+5 lub Option+5 powoduje, że dynamika ma zastosowanie do wszystkich głosów). Jeśli chcesz zastosować dynamikę do innych kombinacji głosów, kliknij przyciski głosów w dolnej części okna klawiatury (3.2 Keypad).
Dynamika utworzona przy użyciu tekstu ekspresji (patrz Ekspresje) jest interpretowana zgodnie z odpowiednim wpisem w słowniku odtwarzania (6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate)) – np. ff odpowiada maksymalnej dynamice. Ale to nie koniec – rzeczywista dynamika odtwarzania nuty zależy również od poziomu Espressivo i wszelkich obecnych artykulacji (takich jak akcenty).

Hairpins (graficzne oznaczenia < i >)

Po wprowadzeniu < lub > Sibelius domyślnie automatycznie oblicza jej dynamikę końcową. Jeśli na prawym końcu jest zapisana rzeczywista dynamika (np. fortissimo), zostanie ona użyta; jeśli dynamika nie jest określona, Sibelius zwiększy lub zmniejszy dynamikę o jeden poziom (np. < – crescendo, która zaczyna się od przeważającego f, przejdzie do ff, podczas gdy > – diminuendo, która zaczyna się od przeważającego ff, przejdzie do f).
Jeśli chcesz bardziej precyzyjnie określić dynamikę końcową, albo jako wyraźną dynamikę, albo jako procentową zmianę dynamiki początkowej, wybierz spinkę do włosów, której dynamikę końcową chcesz zmienić, i otwórz panel Playback inspektora. Zmień rozwijaną listę z automatycznej, która jest wartością domyślną, aby wybrać nową wartość procentową i określić, czy wartość ta jest procentową zmianą w stosunku do początkowej dynamiki, czy procentem maksymalnej velocity. Jeśli określisz konkretną dynamikę końcową dla < lub > w Inspektorze, ta dynamika będzie zawsze używana, nawet jeśli dodasz, usuniesz lub zmienisz obiekt tekstowy ekspresji na końcu graficznego oznaczenia.
W świecie rzeczywistym różne rodzaje instrumentów radzą sobie ze stopniowymi zmianami dynamiki na różne sposoby. Instrumenty perkusyjne (takie jak fortepian, kotły, harfa itp.) mogą zmieniać dynamikę tylko na początku nuty, podczas gdy instrumenty podtrzymujące (takie jak większość instrumentów dętych, blaszanych i smyczkowych) mogą zmieniać dynamikę w trakcie trwania nuty.
Sibelius odtworzy dynamikę tak realistycznie, jak pozwoli na to urządzenie odtwarzające. W przypadku wielu urządzeń odtwarzających, w tym dostarczonej biblioteki próbek Sibelius Sounds, Sibelius odtworzy płynną zmianę dynamiki w czasie trwania < lub >, gdy jest napisana dla instrumentów, które wydają dźwięk podtrzymujący (np. dęte, dęte blaszane, smyczki i śpiewacy). Inne urządzenia, w tym większość modułów dźwiękowych MIDI i kart dźwiękowych, nie są skonfigurowane w ten sposób, a na tych urządzeniach Sibelius może określić dynamikę tylko na początku nuty i nie może zmieniać dynamiki w połowie nuty.

Jeśli program Sibelius nie odtwarza automatycznie < lub > na instrumentach podtrzymywanych na konkretnym urządzeniu odtwarzającym, można dodać komunikaty MIDI, aby zmienić głośność za pomocą wtyczki – patrz Odtwarzanie Cresc./Dim.
Podobnie jak tekst ekspresji (patrz Dynamika), wszystkie linie pięciolinii, w tym < i >, wpływają tylko na odtwarzanie instrumentu i głosu (głosów), do których są dołączone.

Tryle

Domyślnie tryle występują naprzemiennie 12 razy na sekundę z interwałem kroku diatonicznego – tj. półton lub cały ton, w zależności od wysokości nuty w stosunku do bieżącego oznaczenia tonacji. Odtwarzanie tryli w partyturze można kontrolować za pomocą opcji odtwarzania – patrz strona Symbole.
Aby zmienić sposób odtwarzania pojedynczego trylu, zaznacz go, a następnie zmień elementy sterujące w panelu Playback inspektora:

 • Aby określić interwał w półtonach, wyłącz Diatonic, a następnie ustaw Half-steps na żądany interwał. (Aby tryl wykonywał jednonutowe tremolo w perkusji, wybierz tryl i ustaw wartość Half-steps na 0).
 • Aby zmienić szybkość trylu, ustaw opcję Speed na żądaną liczbę nut na sekundę.
 • Włącz Play straight, jeśli nie chcesz, aby Sibelius wprowadzał drobne zmiany w rytmie trylu. Dobrym pomysłem jest pozostawienie tej opcji wyłączonej, ponieważ granie nut „prosto” może sprawić, że tryl będzie brzmiał bardzo mechanicznie.
 • Włącz opcję Start on upper note (Rozpocznij od górnej nut)y, jeśli chcesz, aby tryl rozpoczynał się od górnej nuty, a nie od dolnej.

Możesz napisać małą akcydencję jako symbol nad trylem, aby wskazać interwał, ale Sibelius nie odczyta go bezpośrednio.

Mordenty i obiegniki

Mordenty, długie mordenty i obiegniki są automatycznie odtwarzane przez program Sibelius, zgodnie z ustawieniami dla każdego z nich w słowniku odtwarzania.
Na stronie Symbols można kontrolować odtwarzanie mordentów górnych/dolnych, a także obiegników w partyturze, ustawiając opcję Play upper note first (Odtwórz najpierw górną nutę) odpowiednio dla każdego typu ozdobnika.

Tempo

Aby zmienić tempo partytury, użyj tekstu Tempo – takiego jak Allegro, Slow, Presto itp. lub użyj oznaczenia metronomu – takiego jak – który powinien być zapisany w tekście znaku metronomu. Aby dowiedzieć się, jak wpisać te oznaczenia do partytury jako tekst, zobacz Tempo. 6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate), aby zmienić szybkość oznaczeń tempa w programie Sibelius, takich jak Allegro.
Możesz także dostosować tempo partytury podczas odtwarzania za pomocą suwaka tempa w oknie Transport, ale nie próbuj używać tego jako głównego sposobu ustawiania tempa, ponieważ pozycja suwaka tempa nie zostanie zapamiętana przy następnym otwarciu partytury.

Modulacje metryczne

Sibelius odtwarza modulacje metryczne pod warunkiem, że są one wpisane przy użyciu systemowego stylu tekstu (np. Tempo lub oznaczenie metronomu) – zobacz Modulacje metryczne, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ich tworzenia.
Sibelius rozumie złożone formaty, takie jak itp.; dozwolona jest dowolna liczba nut (z kropkami lub bez) połączonych łukiem lub +. Jedynym ograniczeniem jest to, że Sibelius polega na wpisach w Play > Interpretation > Dictionary używanych do odtwarzania regularnych znaków metronomu w celu rozpoznania modulacji metrycznych. Oznacza to, że jeśli potrzebna jest modulacja metryczna z kombinacją nut z łukiem lub + po lewej stronie znaku =, konieczne będzie zdefiniowanie nowych słów w słowniku dla każdego typu modulacji metrycznej, której chcesz użyć (6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate)).

Rit./Accel.

Linie rit./accel. pozwalają określić ilość rit./accel. i miejsce zakończenia rit./accel., czyli na końcu linii. Linia może być widoczną linią przerywaną lub linią niewidoczną, która jedynie informuje program Sibelius, jak długo ma trwać rit./accel. (widoczna jako ciągła szara linia po włączeniu opcji View > Invisibles > Hidden Objects). Można również określić końcowe tempo rit./accel. z panelu Playback Inspektora (2.11 Inspektor (tylko Sibelius Ultimate)):

 • Tempo końcowe: określane jako tempo bezwzględne w miarach na minutę lub jako wartość procentowa tempa początkowego. Wartości domyślne są następujące:
  • molto rit./molto rall. zmniejszenie tempa do 50%
  • rit./rall. zmniejszenie tempa do 75%
  • poco rit./poco rall. zmniejsza tempo do 90%
  • poco accel. zwiększa tempo do 110%
  • accel. zwiększa tempo do 133%
  • molto accel. zwiększa tempo do 150%.
 • Można również określić sposób zmiany tempa podczas przyspieszania lub rytmu:
  • Early: zmienia tempo najszybciej na początku linii
  • Late: zmienia tempo najszybciej pod koniec linii
  • Linear: zmienia tempo w stałym tempie przez cały czas trwania linii.

Jeśli chcesz powrócić do oryginalnego tempa po accel. lub rit., powinieneś w tym miejscu wpisać tekst Tempo, taki jak A tempo w Tempo text. Jednak Sibelius nie interpretuje automatycznie A tempo (ponieważ często nie jest jasne, do którego tempa powinien powrócić), więc należy również utworzyć ukryty znak metronomu (patrz Tempo).
Można również dostosować odtwarzanie instrukcji rit. i accel. poprzez nagranie wykonania Live Tempo – 6.4 Live Tempo.

Fermaty (pauzy)

Sibelius odtwarza fermaty (pauzy) przy użyciu artykulacji dodanych z czwartego (F10) układu klawiatury Keypada (4.22 Artykulacje).
Jeśli chcesz określić pauzę, upewnij się, że utworzyłeś fermatę na każdej pięciolinii, zwłaszcza jeśli rytmy różnią się między pięcioliniami; Sibelius może ustalić, jak najlepiej odtworzyć pauzę tylko wtedy, gdy fermata jest obecna na wszystkich pięcioliniach, na których znajdują się nuty. Jeśli fermata jest nieobecna na jednej lub kilku pięcioliniach, Sibelius po prostu odtworzy rytm na tych pięcioliniach zgodnie z zapisem, a następnie wstrzyma ostatnią nutę, która pokrywa się z fermatą (fermatami) na innej pięciolinii lub pięcioliniach.
Długość fermaty jest określana albo przez domyślne ustawienie na stronie Articulations w sekcji Play > Interpretation > Dictionary (6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate)), albo przez ustawienia w panelu Playback inspektora, które zastępują ustawienia domyślne, jeśli są obecne. Aby dostosować odtwarzanie pojedynczej pauzy:

 • Jeśli każdy akord ma inny rytm, wybierz nutę z fermatą, która kończy się jako ostatnia (nie samą fermatę) i włącz pole wyboru Fermata w panelu odtwarzania (Playback) Inspektora.
 • Ustaw opcję Extend duration (Wydłuż czas trwania) na żądany procent czasu trwania zapisanej wartości nuty (np. aby fermata na całej nucie trwała przez osiem ćwierćnut, wpisz 200).
 • Jeśli chcesz, aby po fermacie następowała przerwa przed następną nutą, ustaw Add gap na wartość procentową czasu trwania zapisanej wartości nuty (np. dla przerwy jednej ćwierćnuty po fermacie na całej nucie wpisz 25).

Odtwarzanie fermat można również dostosować, nagrywając występ Live Tempo – 6.4 Live Tempo.

Cezury i znaki oddechu

Sibelius odtwarza symbole cezur i znaków oddechu zgodnie z ustawieniami na stronie Symbols w menu lay > Interpretation > Dictionary (6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate)).
W panelu odtwarzania (Playback) inspektora można określić ustawienia dla poszczególnych cezur i znaków oddechu, które zastępują ustawienia domyślne. W przypadku cezur, które wstawiają dodatkową ciszę (lub przerwę) w takcie, w którym się znajdują, wybierz symbol cezury dołączony do systemu i wybierz pomiędzy wstawieniem przerwy After current note (Po bieżącej nucie), After current beat, (Po bieżącej mierze) lub At symbol position (W pozycji symbolu). W przypadku znaków oddechu, które tworzą ciszę poprzez skrócenie nut, po których następują, wybierz znak oddechu dołączony do pięciolinii (przecinek) i określ, czy ma zostać skrócony o beats (n miar) (zgodnie z bieżącym oznaczeniem metrum), czy o quarters  (n ćwierćnut), oraz jaki może być maksymalny czas trwania.

Gliss. i port.

Linie Gliss. i port. (4.6 Linie) odtwarzane są domyślnie z odpowiednim rodzajem glissanda dla instrumentu, do którego się odnoszą, np. pasaż chromatyczny dla instrumentów dętych, ale ciągły slajd dla smyczków. Jeśli chcesz zmienić sposób odtwarzania linii, zaznacz ją i użyj panelu Playback w Inspektorze:

 •  Glissando type (Typ glissando) zapewnia różne rodzaje glissando. Zazwyczaj można pozostawić ustawienie domyślne Instrument.
 • Dla typu Continuous glissando (płynny slide), sposób odtwarzania glissanda jest określony w następujący sposób:
  • Early (Wczesne): odtwarza glissando najszybciej na początku linii
  • Late (Późno): najszybsze odtwarzanie gliss. pod koniec linii
  • Linear (Liniowy): odtwarza gliss. ze stałą prędkością od początku do końca.

Harmonics (flażolety)

Chociaż Sibelius nie odtwarza harmonicznych automatycznie, można je łatwo odtworzyć za pomocą wtyczki Play > Plug-ins > Harmonics playback (1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate)) lub za pomocą ukrytych nut i cichych główek nut.
Flażolety naturalne (Natural harmonics) są zwykle oznaczane symbolem „o” nad nutą. Aby je odtworzyć, należy sprawić, by wydrukowana wysokość dźwięku używała cichej główki i dodać brzmiącą wysokość harmonics za pomocą ukrytej nuty w innym głosie – więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 2.10 Ukrywanie obiektów i główek nut.
Flażolety sztuczne Artificial harmonics (np. na instrumentach strunowych) są oznaczane diamentową główką nuty o kwartę lub kwintę powyżej zapisanej wysokości. Użyj cichej główki nuty dla zapisanej wysokości, a diamentowej dla flażoletu. Prawdopodobnie będziesz chciał również wyciszyć diamentową główkę – 4.14 Edycja główek nut (tylko Sibelius Ultimate). Tak jak poprzednio, dodaj wysokość flażoletu za pomocą ukrytej nuty w innym głosie.

Pedalizacja

Pedalizacja jest odtwarzana, o ile zostało zapisane przy użyciu linii (nie symboli lub tekstu). Będzie to miało zastosowanie do obu pięciolinii instrumentu, pod warunkiem, że opcja Use same slot for all staves of keyboard instruments (Użyj tego samego gniazda dla wszystkich pięciolinii instrumentów klawiszowych) jest włączona, co jest domyślne, na stronie Playback w File > Preferences.

Instrumenty z wieloma pięcioliniami

Jeśli instrument zwykle używa dwóch pięciolinii, takich jak fortepian lub harfa, wystarczy utworzyć dynamikę dołączoną do górnej pięciolinii, a zostanie ona zastosowana do obu pięciolinii podczas odtwarzania, jeśli znajdują się one między pięcioliniami. Należy pamiętać, że dotyczy to również każdego instrumentu utworzonego z dwiema pięcioliniami (np. jeśli utworzysz flet z dwiema pięcioliniami, dynamika między dwiema pięcioliniami zostanie zastosowana do obu).
W rzadkich przypadkach, gdy nie chcesz, aby dynamika miała zastosowanie do obu pięciolinii instrumentu klawiszowego, umieść ją blisko jednej pięciolinii lub poza pięciolinią (tj. powyżej prawej lub poniżej lewej pięciolinii). Jeśli nie chcesz, aby dynamika była stosowana do obu pięciolinii w dowolnym miejscu, wyłącz opcję Affect adjacent staff (Dołącz do sąsiednich pięciolinii) w oknie dialogowym Play > Interpretation > Performance. W tym oknie dialogowym można również dostosować próg określający, jak daleko od pięciolinii musi znajdować się dynamika, aby program Sibelius zastosował ją do sąsiedniej pięciolinii. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 6.7 Wykonanie.
Gdy liczba pięciolinii używanych dla instrumentu zmienia się, na przykład gdy instrument dzieli się na pięciolinie dla oddzielnych wykonawców lub później ponownie się łączy, może być konieczne umieszczenie ukrytej dynamiki i/lub techniki gry (np. pizzicato, wyciszenie) na początku następnego systemu, aby dopasować dynamikę/technikę dominującą tuż przed zmianą pięciolinii. Dzieje się tak, ponieważ efekty odtwarzania są śledzone wzdłuż każdej pięciolinii Sibelius nie wie, czy wykonawca przechodzi z jednej pięciolinii do drugiej.

Ciche nuty i ignorowanie tekstu/linii

Można zignorować dowolny obiekt (np. dynamikę, nuty) podczas odtwarzania, wyłączając wszystkie pola wyboru Play on pass (Odtwarzaj po przejściu) w panelu Playback (Odtwarzanie) w Inspektorze –6.9 Powtórzenia.
Alternatywnie, można zapobiec odtwarzaniu określonych główek nut, używając typu cichej główki (skrót Alt+Shift+9 lub Option+Shift+9)-4.12 Główki nut.
Można również określić, że cały tekst w określonym stylu tekstu nie powinien mieć wpływu na odtwarzanie, wyłączając opcję Interpret during playback (Interpretuj podczas odtwarzania) na stronie General (Ogólne) w Edit Text Style (Edytuj styl tekstu) –5.6 Edytuj style tekstu (tylko Sibelius Ultimate).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl